This month’s Theme: Kada Trip

Accomplish one (1) out of three (3) challenges and get a chance to win exciting and fun prizes monthly!

CHIPPY KADA CHRISTMAS COUNTDOWN

Simula na talaga ng countdown before Christmas! Anong activity ang favorite gawin ng barkada tuwing Christmas Season? Share it through a photo na kasama ang Chippy!

CHIPPY KADA TRADITION

Ilang tulog na lang Christmas na! May tradition bang ginagawa ang barkada tuwing Christmas season? Mag groupfie na at huwag kalimutang isama ang Chippy sa photo!

CHIPPY KADA CHIBUGAN TIME

Handa na ba ang barkada sa madami daming salu-salo sa pasko? Ipakita na ang best porma ng barkada tuwing may chibugan! Isama na din ang paboritong Chippy sa photo!

Winning is easy!REGISTER

Log on to www.ChippyKadaBucketList.com, i-register ang iyong Chippy Kada at gumawa ng barkada name!UPLOAD

Gawin ang 1 out of 3 challenges monthly at i-upload ang inyong Chippy Kada entry!
WIN

Get a chance to win exciting prizes monthly and an ultimate barkada experience by the end of the year!